Ditt boende

Information till dig som är hyresgäst hos oss

Hemförsäkring

Se till att alltid ha en hemförsäkring från första hyresdagen. Det är en bra investering om något skulle hända.

Brandsäkerhet

I varje lägenhet finns en brandvarnare, ta för vana att kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum.
Saknar du brandvarnare vin tillträdesdagen ska du kontakta oss för en ny alternativt göra en felanmälan till oss om detta så kommer vi ut med en ny.
Om brandvarnaren inte fungerar ska du göra en felanmälan till oss men om det enbart är batteriet som är slut ska detta bytas av hyresgästen själv.

Förebygg brand
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Ställ värmeljus var för sig och inte i närheten av något brännbart.
  • Kontrollera att spisplattor inte är påslagna när du lämnar hemmet.
  • Rök aldrig i sängen.
  • Dra ur kontakten när apparater som mobilladdare, datorer och köksmaskiner inte används.
Vid brand

Om det brinner i din lägenhet
Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Larma 112 och berätta om det finns fler i lägenheten.
Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig.

Om det brinner hos någon annan
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset – Stanna i din lägenhet.
Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Se denna film från MSB, ”Rädda – Varna – Larma – Släck” – Flerbostadshus

TV-utbud

I de allra flesta av våra lägenheter ingår basutbudet från Com Hem.
Vill man ha fler kanaler får man teckna eget avtal med Com Hem.

Bredband/Radiofiber

-FIBER
De flesta av våra fastigheter är anslutna till fibernätet och den som vill koppla in sig får teckna eget avtal med Övik Energi och valfri tjänsteleverantör.
För frågor och support kring din utrustning eller uppkoppling hänvisar vi till tjänsteleverantören eller detaljhandeln.

-RADIOFIBER – MicroNät 
Vissa av våra fastigheter är anslutna till Radiofiber via MicroNät i Örnsköldsvik.
Vid frågor som rör hastighet, TV-utbud eller felanmälan var vänlig att kontakta dom på Telefon 0660-20 60 00 eller via deras hemsida där
du bland annat kan se driftstörningar lägga till tjänster m.m.

Skadedjur & Ohyra

Då vi reser mer både inom Sverige och utomlands är det lätt att få med sig skadedjur och ohyra hem. Om du får skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att genast anmäla det till oss, så att vi kan ta kontakt med Anticimex så att skadedjuren/ohyran inte sprider sig.

Skadedjur som kan förekomma

Tips och råd vid sanering av skadedjur

Trapphus / källargångar

Trapphuset är det första man möts av och ett trevligt trapphus gör ett gott intryck på dig och dina besökare. Hjälp till att hålla trapphuset rent och snyggt.
Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat som hindrar framkomligheten i trapphuset eller källargångarna.

Rökning får inte ske i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen i våra hus.

Parkering

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att bilar parkeras på rätt plats, det vill säga på de speciellt markerade och skyltade parkeringsplatserna. Du som är hyresgäst måste hyra en parkeringsplats till din bil och följa villkoren i kontraktet. Om du parkerar ditt fordon någon annanstans inom området eller där det inte är tillåtet är det stor risk att du får parkeringsböter.

Dina besökande gäster ska ställa sina fordon på platser märkta för besökande.
På besöksparkeringen får gästerna parkera i högst ett dygn.
Avvikelser kan förekomma, observera parkeringsskyltarna inom bostadsområdet.
Hyresgäster som parkerar på besöksparkeringarna kan få parkeringsböter.

Sophantering

Sopkärlen är endast till för hushållsavfall och soporna ska vara välpaketerade när de slängs i kärlen. Fördela soporna jämnt mellan sopkärlen om det finns flera kärl. Se till så att locket till kärlet är riktigt stängt och att inga sopor hänger utanför.
Om du sorterar och återvinner dina hushållssopor minskar avfallet och vi får en bättre miljö.
Källsortera därför papper, kartong, färgat och ofärgat glas, plåt- och plastförpackningar och lämna till någon av kommunens källsorteringsstationer eller på återvinningscentralen i Må.

Grovsopor
Grovsopor är stora saker som inte går ner i din soppåse t.ex. möbler, cyklar, stora leksaker och elektronik. Dessa får inte slängas i sopkärlen utan dem tar du själv till kommunens återvinningscentral i Må.

Tvättstuga

Tvättstugan delar du med dina grannar så här är det extra viktigt att visa hänsyn och respekt.

I de flesta av våra fastigheter finns gemensam tvättstuga, där gäller följande:
– att bokad tid som inte börjat utnyttjas inom 1 timme får övertas av annan hyresgäst.
– att när din tvättid är slut och innan du lämnar tvättstugan skall den vara städad och maskinerna tömda så att nästa hyresgäst kan börja tvätta i tid.
– Det inte är tillåtet att ta med djur in i tvättstugan.
– Det är förbjudet att röka i tvättstugan
– Sortera ditt skräp och lämna inget efter dig.

Vid bokning:

Vid bokningstavla: varje lägenhet har en bokningscylinder som man bokar sin tvättid med, observera att lappar och dyl. inte gäller som bokning. Kan du inte nyttja den tid du bokat, boka då en ny tid eller flytta cylindern till ”parkeringen” raden längst ner.

Vid bokningslistor: Anteckna dig för endast en tvättid per bokningstillfälle. Dubbelbokning får inte förekomma men om så sker får annan hyresgäst stryka och överta den dubbelbokade tiden.

Snöröjning

Snöröjningen skiljer sig något från område till område.

Du kan underlätta snöröjningen genom att:

– Plocka undan leksaker, kvastar och andra föremål som kan vara i vägen.
– Parkera cyklar och mopeder på anvisad plats.

Du som hyr parkeringsplats ansvarar för snöröjningen av denna. Det kan vara bra att förvara en snöskyffel i bilen så att du kan skotta bort snövallar som blockerar din plats.

Ditt boende

Här hittar du information om ditt boende.

Inflyttning

Vid inflyttning är det mycket att tänka på, här har vi samlat en del information till dig som är ny hyresgäst hos oss. 

Uppsägning

Vid uppsägning av lägenhet är det en del att tänka på såsom avflyttningsbesiktning, städning, nycklar och mer. Här har vi samlat information som gör det enklare för dig som avflyttande.

Felanmälan

Har något gått sönder i lägenheten eller i fastigheten du bor i?
Felanmäl detta så fort som möjligt till oss
så att vi kan åtgärda felet.