Inför inflyttning

Information till dig som ska flytta in

Tillträde

Du har rätt att flytta in klockan 12.00 dagen då ditt hyresavtal börjar att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in tidigast klockan 12.00 den första vardagen efter helgen.
Kontakta kontoret på telefon 0660-16740 någon dag innan inflyttning för att boka tid för kvittering av nycklar.

Besiktning

Innan inflyttning görs en besiktning av lägenheten där oftast avflyttande och inflyttande hyresgäst närvarar och eventuella fel som finns i lägenheten skrivs ner i ett besiktningsprotokoll.
Kontakta oss om du upptäcker några fel i din lägenhet som inte finns upptaget i besiktningsprotokollet.

Hyresbetalning

Du som hyresgäst är alltid skyldig att betala din hyra i tid. Observera att hyresvärden inte är skyldig att lämna ut hyresavier utan detta är enbart en service. Betalning av hyra sker i förskott i enlighet med hyreslagen, ex. decemberhyran betalas senast 30 november.

Autogiro

Det är väldigt smidigt att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje månad automatiskt från ditt bank- eller personkonto den 30:e eller om det är en helgdag dras den nästkommande bankdag.
För att få autogiro, kontakta oss eller fyll i och skriv ut autogiroanmälan som du hittar HÄR.

Hemförsäkring

Tänk på att det är ditt ansvar som hyresgäst att teckna hemförsäkring för att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller översvämning. Det kan även inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom så det är viktigt att din hemförsäkring gäller från den dag du tillträder lägenheten.

Elavtal

Det är viktigt att du som inflyttande hyresgäst tar kontakt med en elleverantör i god tid innan  inflyttning. Det är du själv som väljer vilken leverantör du vill ha för själva elen som du förbrukar, elnätet ägs av Övik Energi och det är inget som du kan påverka.

Förråd

Till de flesta lägenheter finns ett tillhörande förråd, som anvisas av oss. I samband med inflyttning bör man sätta dit ett hänglås även om man inte ställer in saker på en gång.

Tänk på att inte förvara miljö- eller brandfarliga ämnen i förrådet, inte heller stöldbegärliga saker ska förvaras i förrådet.

Inkomstkrav

Det ska inte finnas några betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering för att bo inom vårt bestånd.
BN Måleri & Golv AB kan i vissa fall göra avsteg från dessa krav.

 

Ditt boende

Här hittar du information om ditt boende.

Inflyttning

Vid inflyttning är det mycket att tänka på, här har vi samlat en del information till dig som är ny hyresgäst hos oss.

Uppsägning

Vid uppsägning av lägenhet är det en del att tänka på såsom avflyttningsbesiktning, städning, nycklar och mer. Här har vi samlat information som gör det enklare för dig som avflyttande.

Felanmälan

Har något gått sönder i lägenheten eller i fastigheten du bor i?
Felanmäl detta så fort som möjligt till oss
så att vi kan åtgärda felet.