Medarbetarenkät

Vänligen kryssa i det som stämmer mest överens med vad du tycker. Enkäten kommer att finnas kvar och jämföras mellan utvecklingssamtalen för att nå trivsel och en bättre arbetsplats.
 • Hur trivs du med att jobba på BN Måleri & Golv AB
 • Hur trivs du med dina arbetsuppgifter?
 • Hur trivs du med dina kollergor?
 • Hur bedömer du din själv när det kommer till att hålla arbetstider?
 • Jag tycker att det är bra balans mellan mina ansvar och befogenheter
 • Jag tycker att jag har tydliga uppdrag
 • Finns ett engagemang och en vilja att utvecklas?
 • Jag har en arbetsbelastning jag trivs med
 • Jag kan koppla av från mitt arbete när jag är ledig
 • Min Chef stödjer och uppmuntrar mig som medarbetare
 • Jag har möjlighet att påverka och vara delaktig
 • Vi bemöter varandra med respekt även i de fall vi tycker olika
 • Tycker du att du får uppskattning för din arbetsprestation?
 • Vi strävar efter att ständigt bli bättre på det vi gör. Finns det något som du skulle vilja bli bättre på?
 • Finns det något som du tycker att vi tillsammans kan bli bättre på. Det kan ex. vara arbetssätt, planeringssätt, trivsel eller liknande
 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ