Inför utflyttning

Information för dig som ska flytta ut.

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal skall alltid göras skriftligt. På sida två i hyresavtalet finns en uppsägningsdel längst ner som ska skrivas under utav dig som hyresgäst. Är ni två på kontraktet ska båda skriva under och skicka in. Uppsägningen kan lämnas eller postas till vårt kontor. Tänk på att uppsägningstiden är tre månader från och med att uppsägningen är oss tillhanda, räknat från kommande månadsskifte. Under denna period måste du betala hyra precis som vanligt.

Besiktning

Senast en vecka innan utflyttning ska du som hyresgäst ta kontakt med oss för att boka in en besiktningstid. Vid besiktningen ska lägenheten vara tömd och utstädad, inflyttande hyresgäst godkänner städningen.  Vid besiktningen lämnas även nycklar tillbaka till oss. Du får en kopia av besiktningsprotokollet även om du inte kan närvara vid besiktningen.
Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet bör du vara beredd på att visa den för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Du är enligt hyreslagen skyldig att låta lägenheten visas vid lämplig tid.
Med anledning av rådande omständigheter kan också digital visning vara ett alternativ detta med hjälp av ex. FaceTime eller likande.

Flyttstädning

När du flyttstädar ska du vara extra noggrann så att nästa hyresgäst kan flytta in utan att behöva städa. Du bör tänka på att alla utrymmen som hör till bostaden ska städas, såsom balkong/ uteplats, förråd och garage.
Om bostaden inte är städad kommer vi att debitera dig för städkostnaden.

Du kan följa dessa städtips inför flyttstädningen.

Utflyttningsdagen

Flyttdagen infaller den första vardagen i månaden och ska vara klar senast 12.00. Då ska bostaden och tillhörande utrymmen vara tömda och noggrant städade. Inga egna saker får finnas kvar och nycklarna ska vara återlämnade i tid.

Nycklar

Du måste lämna tillbaka alla nycklar som hör till bostaden och fastigheten när du flyttar. Om inte samtliga nycklar återlämnas i tid kan du bli skyldig att betala vad det kostar oss att byta lås.

Adressändring

Kom ihåg att göra en adressändring så att din post hittar till ditt nya hem.
Det gör du enklast på www.adressandring.se eller genom att ringa 020-97 98 99.

Det är också viktigt att meddela din nya adress till ditt försäkringsbolag samt säga upp eller flytta ditt elabonnemang.

Ditt boende

Här hittar du information om ditt boende hos oss.

Inflyttning

Vid inflyttning är det mycket att tänka på, här har vi samlat en del information till  dig som är ny hyresgäst hos oss.

Uppsägning

Vid uppsägning av lägenhet är det en del att tänka på såsom avflyttningsbesiktning, städning, nycklar och mer. Här har vi samlat information som gör det enklare för dig som avflyttande.

Felanmälan

Har något gått sönder i lägenheten eller i fastigheten du bor i?
Felanmäl detta så fort som möjligt till oss
så att vi kan åtgärda felet.